Registrace společnosti do systému
ZAREGISTROVAT DO SYSTÉMU

Pomocí tohoto formuláře se zaregistrujete do systému.

Nejdříve zadejte IČO Vaší společnosti, z registru společností se načtou další údaje.

Po vyplnění formuláře klikněte na volbu ZAREGISTROVAT DO SYSTÉMU.

Pak se Vám zobrazí formulář, kterým se přihlásíte na Veletrh vzdělávání 2020.

Registrace společnosti do systému
IČO společnosti:
Název společnosti:
Příjmení a jméno statutárního zástupce:
Sídlo společnosti:
Typ společnosti:
WWW stránky:
Číslo bankovního účtu:
Jméno kontaktní osoby:
Příjmení kontaktní osoby:
Telefon na kontaktní osobu:
Login (email) kontaktní osoby:
Heslo pro přihlášení kontaktní osoby do systému:
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji JCMM, z. s. p. o. (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu za účelem mé účasti na aktivitách a projektech realizovaných JCMM.

 

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách a projektech realizovaných JCMM. JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů.

 

Souhlasím, že moje osobní a citlivé údaje budou poskytnuty správci informačního systému, tj. společnosti FRAMO, s.r.o., Tovární 906/44, Olomouc, IČO: 607 93 937, která spravuje informační systém JCMM, a to za účelem správy mých dat, které jsem uvedl/a v informačním systému JCMM.

Dále souhlasím, že moje osobní a citlivé údaje budou poskytnuty společnosti Veletrhy Brno, a. s., sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČO: 255 82 518, a to z důvodu organizace účasti na Festivalu vzdělávání.

 

Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

 

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
- vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Souhlasím:
724 774 152 support@jcmm.cz
(c) FRAMO, s.r.o., 2020 Verze 2.0.